Bağımsız Denetimin İşletmelere Faydaları

  • İşletme dışından üçüncü bir göz olarak uluslararası standartlar çerçevesinde yapılan bağımsız denetim, bütün işletme taraflarının haklarının korunmasını sağlar.

  • Bağımsız denetim hizmetleri, finansal raporlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini arttır.

  • Şirketlerin mali açıdan daha güvenilir bir konumda olmalarını sağlar.

  • Bağımsız denetim, finansal tabloların ne kadar gerçeği yansıttığı konusunda güvence verir. 

  • İşletme yönetimine, doğru bilgi akışı sağlanır; yönetim daha sağlıklı kararlar alır.

  • İşletmeler, daha düşük maliyetli finansman bulabilirler.

  • Ortaklar, haklarını daha iyi takip eder.

  • Finansal tabloların uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlenmesi, şirketlerin uluslararası alanda tüm dünya ile aynı dili konuşmasını sağlar.